Regulamin

Właścicielem serwisu  mieszczącego się pod adresem internetowym fotofocus.pl jest firma Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot, mieszcząca się w Poznaniu, os.B.Chrobrego 117

  • Warunkiem dokonania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji w celu założenia konta. Korzystanie z tego serwisu  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.
  • Za zlecone usługi płacimy:
  • GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki - za pobraniem pocztowym.
  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto:11 1090 1362 0000 0000 3601 9867, dokładne dane do przelewu dostarczane są podczas procesu zamawiania, jeżeli w danym momencie przelew nie zostanie dokonany to zostanie on przesłany w kolejnym mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez obsługę serwisu.

Regulamin sklepów internetowych

www.fotofocus.pl

1.Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień w sklepach internetowych (zwanych dalej Sklepami) dostępnych na następujących stronach internetowych (zwanych dalej Stronami Internetowymi)  www.fotofocus.pl .

1.2. Regulamin jest dostępny do pobrania na Stronach Internetowych.

1.3. Umowy zawierane za pośrednictwem Stron Internetowych są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1225 (zwanej dalej Ustawą).

       2. Właściciel

2.1. Właścicielem Sklepów (zwanym dalej Właścicielem) jest firma Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot, z siedzibą na Os. B. Chrobrego 117, 60-681 Poznań, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem REGON: 632335085, NIP: 778-014-69-92.

2.2. Właściciel prowadzi sprzedaż towarów oraz świadczenie usług za pośrednictwem Stron Internetowych oraz bezpośrednio w siedzibie firmy.

      3. Zakres usług

Usługi obejmują wykonywanie (z przesłanych przez Klienta zdjęć w formacie cyfrowym):

1)      odbitek na papierze fotograficznym,

2)      fotoupominków  ze zdjęciem,

3)      fotoksiążek i kalendarzy.

4)      obrazów na płótnie, plakatów, fototapet.

5)      fotopuzzli,

6)      reprodukcji  z powierzonych materiałów,

7)      Grawerowania z wykorzystaniem techniki laserowej,

8)      Nadruki­

    4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

   4.1.  Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty i Usługi niezbędny jest:

           a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

          b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

  4.2. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu wymaga zarejestrowania się 

4.3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Podmiotów realizujący płatność zgodnie z dostępnymi formami płatności w Serwisie. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Regulamin:  http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014, wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z Dialcom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym pod numerem nr IP24/2014 (dostępnym nahttps://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dane Grupy: PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000. DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000.

4.4. Rejestracja

      1. W celu rejestracji w Serwisie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracji podając swój adres e-mail i imię i nazwisko, zaakceptować regulamin Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez firmę Foto Focus danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Po zarejestrowaniu się w Serwisie na adres e-mail Klienta podany w procesie rejestracji przesłane zostanie hasło umożliwiające zalogowanie się do Serwisu.

    2. Rejestracja w Serwisie, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.

 

5. Ceny

5.1. Wszystkie ceny znajdujące się na Stronach Internetowych podane są w polskich złotych i zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT.

       5.2. Cena podana przy każdym towarze oraz usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

       5.3. Ceny towarów podane na Stronach Internetowych nie zawierają kosztów wysyłki.

      5.4. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar lub usługę poprzez:

- przelew bankowy na podane w momencie przyjęcia zamówienia konto Sklepu,

- Strony Internetowe Sklepów,

- płatność przy odbiorze (odbiór osobisty).

6. Zamówienia

6.1. Zamówienia składane przez klientów Sklepów (zwanych dalej Klientami) przyjmowane są poprzez formularze dostępne na Stronach Internetowych, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną.

6.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

6.3. Zamówienia potwierdzone zgodnie z pkt. 5.2. powyżej realizowane są w ciągu okresu podanego przy danym towarze lub usłudze z wyłączeniem zamówień realizowanych wg. indywidualnego projektu Klienta w ramach których termin ten jest określany dla tego Zamówienia. Terminy realizacji podane są na stronie:  http://www.fotofocus.pl/strona,1,terminy-realizacji.html

       6.4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT.

6.5. Właściciel ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Klienta dane są niepełne lub błędne, lub gdy przekazane przez Klienta materiały nie są wystarczająco dobrej jakości pozwalającej uzyskać pozytywny efekt na produkcie końcowym. Należy przez to rozumieć brak możliwości wykonania żądanej usługi z powodu zbyt niskiej jakości dostarczonych materiałów fotograficznych albo dostarczonych w niestandardowej postaci i formacie albo dostarczenie materiałów własnych o strukturze lub wymiarach nie pozwalających na wykonanie usług grawerowania lub nadruku z wymaganą jakością lub z możliwością uszkodzenia dostarczonego materiału. W takim przypadku realizacja usługi jest wykonywana na podstawie negocjowanego cennika i wyłącznie na ryzyko Klienta.

6.6. Kategorycznie zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

7. Dostawa

7.1. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej, osobiście przez pracownika Sklepu albo Klient odbiera Zamówienie osobiście w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru.

      7.2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.

      7.3. Koszt dostawy uzależniony jest od cennika przewożnika plus kosztu opakowania.

7.4. Dostawa przez pracownika Sklepu jest możliwa jedynie na terenie Poznania, po wcześniejszym kontakcie (telefonicznym  lub mailowym) i uzgodnieniu terminu.

7.5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru przez pracownika Sklepu na terenie Poznania wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów): 20,00 zł.

       7.6. Czas dostawy przesyłki do Klienta wynosi:
      - kurier DPD, UPS, Inpost do 48h

- Poczta Polska – zazwyczaj od 1 do 3 dni (przesyłka priorytetowa),

- pracownik Sklepu – po uprzednim umówieniu, w terminie nie przekraczającym 7 dni o momentu zakończenia realizacji Zamówienia.

7.7. Podczas odbioru Zamówienia należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem protokół reklamacyjny. Protokół musi zawierać następujące informacje:

·         Miejsce Dostawy

·         Sposób Dostawy (Poczta Polska, Kurier, pracownik zakładu)

·         Data i godzina Dostawy

·         Osoba dostarczająca (Nazwisko i imię,  typ i numer dokumentu tożsamości)

·         Osoba odbierająca (Nazwisko i imię, typ i numer dokumentu tożsamości)

·         Numer zamówienia

·         Opis uszkodzeń lub zakresu reklamacyjnego

·         Podpisy stron

Dodatkowo w celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego dla przypadku uszkodzenia przesyłki z Zamówień prosimy o wykonanie zdjęć uszkodzeń wraz z przesłaniem ich na adres info@fotofocus.pl z podaniem numeru zamówienia oraz słowem „Reklamacja”

7.8. W przypadku zamówień z dostawą poza teren Polski prosimy o kontakt telefoniczny (61 822 37 15) lub mailowy (info@fotofocus.pl) w celu ustalenia kosztów wysyłki.

8. Odstąpienie od umowy

1.1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.2. poniżej, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania przez Klienta powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (art. 10 ust. 1 Ustawy). Zwrot płatności otrzymanych od Klienta w momencie składania zamówienia dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie siedmiu  dni  od momentu przyjęcia  oświadczenia  przez Sklep.

8.2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 7.1. powyżej, nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

1)      w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia nie jest spełnienie świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu (art. 10 ust. 3 pkt 4 Ustawy)lub 

2)      w przypadku świadczenia usługi rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 6.1. powyżej (art. 10 ust. 3 pkt 1 Ustawy) Lub

3)      przyjęcie do realizacji Zamówienia personalizowanego według projektu lub wytycznych Klienta, które to Zamówienie jest indywidualnie realizowanym wyłącznie dla Klienta

8.3. W przypadkach, o których mowa w punkcie 7.2. powyżej Klient ma jednak możliwość anulować zamówienie do 1h od złożenia zamówienia wyłącznie drogą telefoniczną lub osobiście. Sklepy w takim przypadku wyślą na adres mail podany w Zamówienia informację o odstąpieniu od realizacji na podstawie żądania Klienta.

 

9. Reklamacje

9.1. Wszystkie produkty będące w ofercie Sklepów są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

9.2. Do produktów i usług będących w ofercie Sklepów mają również zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz. U. 2002, poz. 1176 z późn. zm., w szczególności przepisy o odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową. Zgodnie z tą ustawą Właściciel nie odpowiada za niezgodność towaru z umową między innymi w sytuacjach, gdy przyczyna niezgodności tkwiła w materiale dostarczonym przez Klienta.

       9.3. Reklamowany produkt należy wysłać na adres Sklepu lub dostarczyć osobiście.

9.4. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

9.5. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

10. Przechowywanie prac

Po realizacji zlecenia przesłane przez Klienta pliki są usuwane z zasobów własnych Sklepów. Zrealizowane zlecenia fotograficzne, które nie zostały przez Klienta odebrane w ciągu 28 dni od dnia realizacji zlecenia, nie podlegają obowiązkowi dalszego ich przechowywania - przekazywane są do utylizacji.

11. Prawa autorskie

10.1. Właściciel w przestrzeganiu prawa autorskiego polega na oświadczenia Klientów.

10.2. Właściciel przyjmuje w dobrej wierze, że Klient posiada prawa do wszystkich przesłanych plików. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich spowodowane przez Klienta.

12. Przetwarzanie danych osobowych

12.1. Rejestrując się w Sklepach Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień (w celach wysyłki, realizacji produktu oraz wystawienia dowodu zakupu) dokonywanych w Sklepach.

12.2. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep.

12.3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.

13. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sklep w swoim imieniu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.


14. Poufność i przetwarzanie danych
       Administratorem danych jest Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot os. B.Chrobrego 117 w Poznaniu. Tel. 61 8223 715, e-mail: info@fotofocus.pl. Składając zamówienie 
 wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Z.U.F. Foto Focus Zbyszek Nawrot Twoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Masz prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia logując się na swoje konto lub wysyłając maila na adres info@fotofocus.pl
 Dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres dostawy wykorzystwyane są do realizacji zamówienia.
Dane nie są przekazywane osobom trzecim.III     Dane osobowe
14.2 Przed zawarciem umowy z Laboratorium, Klient został poinformowany, że Laboratorium, jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
14.3 Klient ma prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych, prawo wglądu w te dane, prawo ich poprawienia lub usunięcia. Ponadto, Klient ma prawo uzyskania od Laboratorium informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Laboratorium zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
14.4 Składając zamówienie przez aplikację MPK Klient potwierdza wypełnienie przez Laboratorium obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania Klienta, że Laboratorium będzie zbierać i przetwarzać dane osobowe Klienta w celach koniecznych dla realizacji zawartych z Klientem umów i świadczenia zamówionych przez Klienta Usług (w tym w celu kontaktu z Klientem w związku z realizacją zlecenia), zaś podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usuwania.
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Laboratorium wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub upoważnienia do przetwarzania danych udzielonego przez Klienta oraz wyłącznie w celach wyraźnie wskazanych Klientowi. Laboratorium wskazuje, że może być uprawnione do przetwarzania danych osobowych Klienta także w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, przy czym przetwarzanie może obejmować wyłącznie dane osobowe niezbędne dla realizacji takiego uprawnienia lub obowiązku oraz trwać przez okres uzasadniony tym uprawnieniem lub obowiązkiem.


   

15. Postanowienia końcowe

15.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

15.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2018 r.

15.3. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem (61) 822 37 15 lub drogą elektroniczną na adres info@fotofocus.pl

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero